Deregulacja zawodu doradcy podatkowego

10 sierpnia weszła w życie druga transza deregulacji zawodów. Poszerzony został dostęp do zawodów takich jak doradca podatkowy czy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wpływ tych zmian na rynek w „Dzienniku Gazecie Prawnej” ocenia Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP, doradca podatkowy.

 

– Deregulacja zniosła wiele barier formalnych dla osób chcących wykonywać zawody finansowe – mówi ekspert. – Jakość świadczonych przez nie usług zweryfikuje rynek – dodaje.  – Może się to okazać trudnym doświadczeniem dla wielu osób, które postanowią wykorzystać możliwości wynikające z deregulacji i zostać doradcą podatkowym bez formalnej weryfikacji umiejętności. Trudniej będzie im zdobyć zaufanie przedsiębiorców, którzy korzystając z usług doradców, oczekują od nich ochrony zarówno finansowej, jak i prawnej. W grę wchodzi bowiem duża odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Nic więc dziwnego, że światowi biznesu zależy, by korzystać z pomocy doradców legitymujących się formalnie potwierdzonymi umiejętnościami, bo to w dużym stopniu gwarantuje im otrzymanie usługi wysokiej jakości. W sytuacji gdy na rynku funkcjonuje wiele uznanych firm doradztwa podatkowego, których przedstawiciele nie tylko mają duże doświadczenie, ale dodatkowo ich wiedza została pozytywnie potwierdzona państwowym egzaminem, prawdopodobieństwo nawiązania współpracy przez osoby dopiero wchodzące na rynek i omijające proces pełnej weryfikacji będzie niewielkie – podsumowuje Mariusz Korzeb.

Jak pisze „DGP”, deregulacja wprawdzie ułatwia dostęp do zawodu doradcy podatkowego, ale osoby, które nie przeszły procedury poprzedzającej wpisanie na listę doradców, mogą świadczyć usługi jedynie w ograniczonym zakresie.  – Mają prawo zarejestrować działalność gospodarczą, a potem udzielać pomocy podatnikom w prowadzeniu ewidencji do celów podatkowych czy też do sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych – czytamy. – Nadal jednak reprezentowanie podatników w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i egzekucyjnych jest zarezerwowane dla osób, które uzyskały wpis na listę doradców podatkowych, prowadzoną przez samorząd zawodowy. Ustawodawca uzasadniał, że takie ograniczenie jest niezbędne ze względu na to, że te czynności wiążą się „z wchodzeniem w stałe interakcje z władzą publiczną i często pociągają za sobą nieodwracalne skutki dla podmiotu reprezentowanego”.

Takie rozwiązanie prawne w praktyce może spowodować, że na rynku wykształcą się dwie kategorie podmiotów oferujących doradztwo podatkowe. Osoba, która nie przejdzie procesu weryfikacji umiejętności i nie odbędzie wymaganej praktyki, co prawda może od teraz wejść na rynek, ale zakres usług przez nią oferowanych będzie węższy niż zakres usług oferowanych przez osoby wpisane na listę doradców podatkowych.