Dyskusja na temat ochrony praw podatnika głównym tematem konferencji zorganizowanej przez Pracodawców RP


Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowali konferencję pt. Wpływ dialogu społecznego na kształt polskiego prawa podatkowego. W trakcie konferencji wywiązała się rzeczowa dyskusja, w której udział wzięli członkowie Komitetu Podatkowego Pracodawców RP, przedstawiciele Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz delegaci Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwa Finansów.

 

Istotnymi punktami konferencji były dyskusje dotyczące z jednej strony zasady in dubio pro tributario (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika), akcentowanej przez partnerów społecznych, a z drugiej – wprowadzenia do porządku prawnego generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, popieranej przez resort finansów. Zgromadzeni zgodnie stwierdzili, że dialog jest najlepszym sposobem na wypracowanie rozwiązań uwzględniających potrzeby zarówno podatników, jak i Skarbu Państwa. Komitet Podatkowy wyraża nadzieję, że współpraca partnerów społecznych i ustawodawcy w zakresie stanowienia prawa będzie polegała na systematycznych rozmowach między stronami. Liczymy na to, że argumenty przedstawione na konferencji trafiły do Ministerstwa Finansów i zostaną uwzględnione w pracach nad nowelizacjami prawa podatkowego.

 

Komitet Podatkowy Pracodawców RP