„Dziennik Gazeta Prawna”: Fiskus zamierza odzyskać miliardy uciekającego podatku


Kary dla doradców podatkowych za pomoc oszustom, sankcje za błędne rozliczenia, trudniejsza rejestracja oraz szybsze wykreślanie z rejestru podatników – to najważniejsze modyfikacje w projekcie zmian do ustawy o VAT. Łukasz Czucharski z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP zauważa, że w projekcie próżno szukać rozwiązań, które chroniłyby uczciwych podatników.

 

Dziś urzędnicy fiskusa mają trudności z dotarciem do faktycznych organizatorów przestępczego procederu, a skupiają się na podatnikach, którzy często nieświadomie w nim uczestniczą. Teraz będą oni narażeni na nowe sankcje dodaje.

 

Rozwiązania zaprezentowane w projekcie tzw. pakietu uszczelniającego nie zwiastują przełomu w zakresie ograniczenia oszustw i nadużyć w podatku od towarów i usług. W projekcie zabrakło przede wszystkim rozwiązań systemowych, które dawałyby szansę na rzeczywiste ograniczenie skali nieprawidłowości i ukaranie osób odpowiedzialnych za oszustwa. Ponadto, niektóre przepisy są niejasne i wymagają doprecyzowania. Niezrozumiałe jest np., z jakich powodów odwróconym obciążeniem objęto wyłącznie obrót takimi towarami jak srebro, złoto, biżuteria i procesory, a pominięto inne branże, w których już dawno zostały zdiagnozowane poważne nieprawidłowości i związane z nimi negatywne skutki dla budżetu Skarbu Państwa. W projekcie ustawy, wbrew wcześniejszym zapewnieniom resortu finansów, nie przewidziano żadnych rozwiązań m.in. dla branży związanej z produkcją i obrotem olejem rzepakowym. Dużą uwagę poświęcono zaostrzeniu sankcji dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych. Jednak dotychczas największym problemem było samo dotarcie do faktycznych organizatorów i beneficjentów przestępczych procederów, nie zaś niski wymiar grożącej kary. Projektodawca nie przedstawił żadnych propozycji zmian, które pozwoliłyby na ochronę uczciwych podmiotów działających w branżach szczególnie narażonych na działalność przestępcząocenia Czucharski.

 

Artykuł jest dostępny tutaj.