Fiskus nie chce już zaglądać na konto?


Pomysł dostarczania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej codziennych wyciągów z kont przedsiębiorców prawdopodobnie zostanie porzucony. Był on elementem projektu zmian w Ordynacji podatkowej. Teraz jednak Ministerstwo Finansów – według nieoficjalnych informacji – rezygnuje z prac nad tym rozwiązaniem.

 

Codzienne wyciągi miały służyć walce nadużyciami podatkowymi. Resort finansów planował wprowadzić obowiązek dostarczania przez banki dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej - w formie jednolitego pliku kontrolnego JPK_WB. Według ministerstwa skutecznie ograniczyłoby to oszustwa podatkowe, w tym w szczególności tzw. karuzele VAT . Dzięki wyciągom następowałaby szybka identyfikacja podejrzanych transakcji oraz weryfikacja spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku.
 

Propozycje Ministerstwa Finansów wzbudziły wątpliwości niektórych środowisk. Przedsiębiorcy, co do zasady, nie sprzeciwiali się wprowadzeniu proponowanych zmian. Zwracali uwagę, że instrument ten mógłby okazać skutecznym narzędziem do walki z zorganizowanymi grupami przestępczymi trudniącymi się wyłudzaniem podatków. Trzeba bowiem pamiętać, że skuteczna walka z przestępczością podatkową gwarantuje nie tylko większe dochody budżetowe, ale także bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej i lepsze warunki konkurencji.
 

Przedsiębiorcy podkreślali jednak, że przepisy powinny zostać dostosowane w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko naruszenia podstawowego prawa do prywatności oraz ryzyko nieautoryzowanego wycieku bądź nieuprawnionego wykorzystania tajemnic przedsiębiorstwa.
 

Jeżeli resort finansów porzuci projekt, to niezbędne będzie wypracowanie innych rozwiązań, które pozwolą skutecznie ograniczyć skalę nieprawidłowości podatkowych. Proces ten powinien jednak odbywać przy większym udziale przedstawicieli biznesu, którzy jako doświadczeni praktycy, mają wiele pomysłów na to, jak wyeliminować z rynku nieuczciwe podmioty.
 

Pracodawcy RP