Interpretacja w sprawie akcyzy od sprzedaży zużytego oleju

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn. IBPP4/443-193/14/EK), w sprawie opodatkowania sprzedaży zużytego oleju przeznaczonego do utylizacji.

 

Wnioskodawca zadał organowi pytanie: czy sprzedaż oleju powstałego w wyniku zużycia nabywanych olejów z zapłaconą akcyzą, jak i powstałego w wyniku prawidłowego zużycia olejów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, podlega opodatkowaniu akcyzą.

 

W związku z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca zużywa różnych rodzajów oleje, wykorzystywane do smarowania maszyn i narzędzi, wymiany w maszynach oraz jako separatory. Skutkiem tego jest powstawanie olejów odpadowych, które następnie sprzedawane są do przedsiębiorstwa zajmującego się gospodarką odpadami w celu utylizacji.

 

Organ podatkowy w wydanej interpretacji indywidualnej stwierdził jednoznacznie, iż tego rodzaju sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem akcyzowym, zarówno w przypadku sprzedaży zużytych olejów, za które przedsiębiorca przy nabywaniu zapłacił akcyzę, jak i tych objętych zwolnieniem podatkowym na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. W interpretacji podkreślono jednak, że oleje zwolnione z akcyzy zostały zużyte zgodnie ze zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.


Łukasz Czucharski, Komitet Podatkowy Pracodawców RP