KAS – pierwsze sygnały zmian na lepsze


Dostrzegamy poprawę w podejściu administracji skarbowej do przedsiębiorców, ale zostało jeszcze wiele do zrobienia. Dopiero kiedy wywalczona między innymi przez Pracodawców RP klauzula in dubio pro tributario będzie powszechnie stosowana, będzie można mówić o prawdziwej zmianie mentalności urzędników – ocenił Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski na spotkaniu przedsiębiorców z Pawłem Cybulskim, zastępcą szefa Krajowej Administracji Skarb

 

– Od początku istnienia naszej organizacji powtarzamy, że silne państwo to silna przedsiębiorczość. Jednym ze sposobów tworzenia środowiska dla zrównoważonego rozwoju jest partnerska współpraca biznesu i administracji – zaznaczył Prezydent Pracodawców RP.

– Chciałbym też podkreślić, że popieramy rozwiązania zmierzające do uszczelnienia systemu podatkowego, zwłaszcza walkę z szarą strefą, która podcina skrzydła polskiej przedsiębiorczości. Apeluję do administracji rządowej, żeby jak najszybciej porzucić tendencję do izolowania się od środowisk przedsiębiorców i ich przedstawicieli. Dzięki temu usunięte zostaną bariery dla przedsiębiorczości, a administracja będzie mogła skorzystać z doświadczenia praktyków biznesu – dodał.

Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej tłumaczył, że łatwiej jest zmienić przepisy i regulacje niż mentalność i nastawienie ludzi. Dlatego poprosił przedsiębiorców o nieco cierpliwości. – Działalność biznesowa zawsze wiąże się z ryzykiem – my staramy się ograniczyć ryzyko wynikające z interpretacji przepisów podatkowych – zadeklarował.

Cybulski zwrócił uwagę, że administracja skarbowa zmieniła model działania: chce skoncentrować się na tych, którzy w zamierzony i konsekwentny sposób starają się ominąć system podatkowy, świadomie działają wbrew prawu. – To już nie są przedsiębiorcy, to po prostu oszuści – powiedział. – Udaje nam się rozbijać siatki oszustów paliwowych i karuzele podatkowe, a tym samym często pomagamy uczciwym przedsiębiorcom, którzy zostali uwikłani w przestępcze procedery bez swojej wiedzy i woli – dodał.

Zastępca szefa KAS wspomniał też o pewnym novum w strukturach administracji skarbowej: centrum obsługi kluczowych podmiotów, gdzie jeden pracownik będzie obsługiwał od jednej do trzech firm. Od 1 lipca w Mazowieckim Urzędzie Skarbowym startuje pilotaż z udziałem około 200 podmiotów, nieco na wzór obsługi bankowej, która będzie pewną gwarancją i zabezpieczeniem. Od 1 stycznia przyszłego roku zakres takich usług zostanie rozszerzony na większą grupę podmiotów.

Cybulski zaznaczył, że KAS jest wykonawcą, a nie twórcą przepisów o podatku VAT czy o podatku dochodowym. Może jednak informować instytucje odpowiedzialne za tworzenie prawa o opiniach przedsiębiorców – i robi to.

– Współpraca administracji podatkowej z przedsdotyczących iębiorcami zdecydowanie się poprawia. Doceniamy tę zmianę: tak w zakresie przepisów o usługach bukmacherskich, jak i w kwestii regulacji biopaliw i oleju rzepakowego. Warto jednak pamiętać o tym, że nie wszyscy praktycy biznesu konsultują się z przedstawicielami administracji państwowej w dobrej wierze­ – ocenił ekspert Pracodawców RP i doradca podatkowy Mariusz Korzeb.

Paweł Cybulski zadeklarował, że Krajowa Administracja Skarbowa zdaje sobie sprawę z zagrożeń związanych z lobbingiem w złej wierze, ale pewnym gwarantem uczciwości są właśnie organizacje pracodawców i organizacje branżowe, które dbają o standardy w swoim środowisku.

­– Panie Ministrze, to Pana pierwsze spotkanie w naszej siedzibie – chciałbym zaprosić do dalszej współpracy. Jeśli będzie Pan potrzebował naszej opinii, jesteśmy gotowi organizować takie spotkania ­ – zakończył Prezydent Andrzej Malinowski.