Konsultacje projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw


Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przesyłania uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych. Proponowane regulacje obejmą uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, wprowadzenie regulacji doprecyzowujących obowiązujące przepisy oraz dostosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym do regulacji określonych w innych ustawach (np. zmiany dostosowujące przepisy akcyzowe do regulacji w zakresie faktur wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług). Celem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym jest także zamiar udoskonalenia obowiązującego prawa i ułatwienie stosowania przepisów przez ich adresatów.

Dokument oraz formularz do przesyłania uwag znajduje się na stronie Komitetu Podatkowego Pracodawców RP pod linkiem:

http://komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-zalozen-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-akcyzowym-oraz-niktorych-innych-ustaw


Komitet Podatkowy Pracodawców RP