Los nowej Ordynacji podatkowej niepewny


Rząd przyjął wprawdzie projekt kierunkowych założeń tzw. nowej Ordynacji podatkowej, który przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego, ale rodzi się pytanie, czy dokument ten będzie miał jakiekolwiek znaczenie dla podatników.

 

Cele, które przyświecały autorom projektu, to przede wszystkim zwiększenie ochrony praw podatnika oraz podwyższenie skuteczności wymiaru i poboru podatków. Jednakże w projekcie założeń nie zabrakło propozycji kontrowersyjnych. Mowa tu przede wszystkim o klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, która – jeśli zostałaby uchwalona w nieodpowiednim kształcie i bez zapewnienia wystarczającej ochrony podatnikom – mogłaby się okazać szkodliwym narzędziem w rękach administracji skarbowej.

Projekt kierunkowych założeń, ze względu na swój ogólny charakter, jest dokumentem, który trudno jednoznacznie ocenić. Jednak niektóre propozycje w nim sformułowane można ocenić pozytywnie – w tym np. zmiany dotyczące przedawnień, pełnomocnictw ogólnych, interpretacji indywidualnych czy uporządkowania kwestii dotyczących kontroli podatkowych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż nic nie stało na przeszkodzie, aby te korzystne dla podatników zmiany wprowadzić do obowiązującej Ordynacji podatkowej.

Ze względu na zbliżające się wybory parlamentarne, los nowej Ordynacji podatkowej pozostaje niepewny. Ministerstwo Finansów skupiło całą swoją uwagę na tworzeniu aktu, którego ostateczny kształt może nie ujrzeć światła dziennego. Jednakże potrzeba reform w polskim systemie podatkowym jest na tyle silna, że każde odłożenie w czasie niezbędnych zmian stanowi działanie szkodliwe zarówno dla podatników, jak i dla kondycji państwa. Dlatego też należy niezwłocznie wprowadzić zmiany do obowiązującej ustawy, tak aby realnie poprawić sytuację podatników oraz zapewnić należytą ochronę przysługujących im praw.

 

 

Komitet Podatkowy Pracodawców RP