Ministerstwo Finansów chce nałożyć nowe obciążenia na przedsiębiorców

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji wydobycia niektórych kopalin zawiera szereg przepisów, które nakładają dodatkowe obciążenia na podmioty zajmujące się działalnością wydobywczą ostrzega Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, ekspert Pracodawców RP.

Proponowane przepisy wprowadzają obowiązek wykazywania w ewidencji dodatkowych danych, dotyczących ilości miedzi i srebra w urobku. Dotkną one szczególnie podmioty objęte obowiązkiem ewidencyjnym związanym z pomiarami urobku rudy miedzi – w tym także przed jej przekazaniem na cele badawcze – oraz na podmioty prowadzące działalność związaną z wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej.

 

Warto podkreślić, że projekt nakłada na podatników obowiązek o zdecydowanie szerszym zakresie niż przepisy ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

 

Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, ekspert Pracodawców RP