Nie będzie obniżonej stawki VAT na książki elektroniczne


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że dostawa książek elektronicznych w odróżnieniu od dostawy książek papierowych nie może być objęta obniżoną stawką VAT.

 

Sprawa dotyczyła Francji i Luksemburga, gdzie dostawa książek elektronicznych objęta została obniżoną stawką VAT. W związku z tym Komisja Europejska wystąpiła do Trybunału z wnioskiem o stwierdzenie, czy państwa te, stosując obniżoną stawkę tego podatku, uchybiły zobowiązaniom, które na nich ciążą na mocy dyrektywy 112/2006 VAT.

Trybunał uznał zasadność skargi złożonej przez Komisję i stwierdził, że uchybiono zobowiązaniom państwa członkowskiego. TSUE stwierdził m.in., że dyrektywa VAT wyłącza jakąkolwiek możliwość zastosowania obniżonej stawki do „usług świadczonych drogą elektroniczną” – a według niego dostawa książek elektronicznych stanowi właśnie taką usługę. Trybunał nie zgodził się także ze stanowiskiem państw członkowskich, przeciwko którym złożona została skarga. Uznał on bowiem, że dostawa książek elektronicznych nie stanowi dostawy towarów, ponieważ jedynie nośnik fizyczny umożliwiający lekturę książek elektronicznych może zostać zakwalifikowany jako „rzecz”.

Obecnie sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgadzają się z Komisją Europejską. Oznacza to, że obniżona stawka VAT na książki elektroniczne jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej. Wyjątkiem są tutaj e-booki na fizycznym nośniku, na przykład zapisane na płytach CD. Mogą one zostać objęte niższą stawką podatku od towarów i usług. Polska nie zdecydowała się na wprowadzenie obniżonych stawek VAT na książki elektroniczne bez uprzedniej zgody Komisji Europejskiej, aby nie narazić się na sankcje finansowe. Kwestia ta była już poruszana w Polsce, jednak obecnie szanse na obniżone stawki dla książek elektronicznych zdecydowanie spadły.

Argumenty przytoczone przez Trybunał Sprawiedliwości oraz Komisję Europejską są zrozumiałe, jeżeli patrzeć na przepisy Dyrektywy VAT tylko przez pryzmat wykładni literalnej. Nie można jednak poprzestać tylko na tym jednym sposobie wykładni przepisów. Stosując w tej sprawie wykładnię funkcjonalną, dochodzi się do wniosku, że celem prawodawcy europejskiego było umożliwienie państwom członkowskim zastosowania obniżonych stawek podatku od wartości dodanej obok stawki podstawowej, dla szczególnych kategorii towarów lub usług. Należy więc w tym miejscu zastanowić się nad funkcjami, które ma spełniać książka papierowa, i funkcjami książki elektronicznej. Nasuwa się jedna odpowiedź: są one względem siebie tożsame. Skoro więc oba rodzaje książek spełniają te same cele, to stosowanie do nich różnych stawek VAT wydaje się bezzasadne. 

 

Klaudia Kaniecka, Komitet Podatkowy Pracodawców RP