Odbyło się posiedzenie Podkomisji Finansów Publicznych


W dniu 22 kwietnia  odbyło się posiedzenie Podkomisji Finansów Publicznych ds. Monitorowania Systemu Podatkowego. W posiedzeniu tym jako reprezentant Ministerstwa Finansów wziął udział między innymi minister Janusz Cichoń, natomiast ze strony Kancelarii Prezydenta w posiedzeniu uczestniczył  Olgierd Dziekoński.  

 

Minister Cichoń poinformował, że Ministerstwo Finansów w dalszym ciągu nie przygotowało oficjalnego stanowiska w sprawie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy Ordynacja Podatkowa. Zapewnił jednak Resort w niedługim czasie wypowie się w tej sprawie. Podkreślił również, że co do zasady Ministerstwo Finansów popiera propozycje zawarte tym projekcie i zgadza się z koniecznością ich wprowadzenia, jednakże posiada wątpliwości co do treści zaproponowanych przepisów.

Przewodniczący Podkomisji poinformował, że prace nad tym projektem będą prowadzone w dalszym ciągu.

 

 

Klaudia Kaniecka, Komitet Podatkowy Pracodawców RP