Podatek od czynności cywilnoprawnych, a transakcja wymiany udziałów


W dniu 9 czerwca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację przepisów prawa podatkowego sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania transakcji wymiany udziałów (sygn. IBPB-2-1/4514-4/15/MD).

 

Chodzi o sytuację spółki, która zostanie wspólnikiem innej spółki kapitałowej w wyniku otrzymania aportem jej udziałów gdyż ta nabędzie od obecnych udziałowców spółki zależnej część udziałów. Udziałowcy mają otrzymać w zamian jej nowe udziały, wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. W wyniku podwyższenia kapitału i wniesienia aportem udziałów w spółce zależnej, spółka uzyska w niej bezwzględną większość głosów. Tutaj jednak pojawiło się pytanie, czy planowana transakcja wymiany udziałów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

I tak, zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej planowana transakcja wymiany udziałów, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ mimo, że co do zasady, objęcie udziałów lub akcji w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny wnoszony do tej spółki, w wyniku którego dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej należy traktować jako zmianę umowy spółki i podlega ono opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziany został wyjątek od powyższej zasady. Zgodnie nim transakcja wymiany udziałów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych pod warunkiem, że w zamian za udziały spółki kapitałowej, wnoszone są do tej spółki udziały lub akcje innej spółki kapitałowej, dające w niej większość głosów. Taka sytuacja zachodzi właśnie w tym przypadku.

Oznacza to, że  w  kwestii transakcji wymiany udziałów znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, bowiem  zmiana umowy spółki związana będzie z wniesieniem jako aportu udziałów w innej spółce kapitałowej, dających w niej większość głosów, w zamian za nowe udziały w spółce kapitałowej, wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Zatem transakcja wymiany udziałów nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

 

Klaudia Kaniecka, Komitet Podatkowy Pracodawców RP