PODATEK VAT I JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

Planowane lub już obowiązujące zmiany w przepisach podatkowych oraz zagrożenia z nimi związane były głównymi tematami konferencji, zorganizowanej przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz „Dziennik Gazetę Prawną”.

Niezbędne jest stworzenie jasnego i zrozumiałego systemu podatkowego, który będzie sprzyjał uczciwym przedsiębiorcom – powiedział otwierając konferencję Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. W obecnym stanie prawnym zdecydowanie zbyt często dochodzi do naruszania zasady neutralności podatku VAT dla przedsiębiorców. 

Kontrowersje budzi również to, że Ministerstwo Finansów zdecydowało się na zmianę, funkcjonującej od 20 lat, praktyki rozliczania tej daniny. Doprowadziło to do tego, że po zmianach, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r., przedsiębiorcy mają problem z ustaleniem obowiązku podatkowego. Dziś co do zasady powstanie on w momencie dostawy towaru lub wykonania usługi. Oznacza to, że należy precyzyjnie określić, kiedy doszło do przeniesienia prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel.

Zwrócono także uwagę na to, że przedsiębiorcami, występującymi o zwrot podatku VAT, zaczynają interesować się organy podatkowe. – Często wszczynają one powstępowania weryfikujące zasadność zwrotu – powiedział Jakub Trębicki, radca prawny z kancelarii R. Oliwa, P. Ożarowski, J. Trębicki i Wspólnicy.

Kolejnym problem jest to, że – zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – nabywca nie może odpowiadać za działania dostawcy na jednym z wcześniejszych etapów obrotu. Natomiast, jak wskazał Dariusz Michał Malinowski, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, urzędnicy często kwestionują prawo do zwrotu podatku podając jako powód to, że podatnik po sprzedaży nie interesował się dalszym losem towaru. Jak zauważył przewodniczący Komitetu Podatkowego Pracodawców RP Robert Oliwa, próżno szukać w polskiej ustawie o VAT definicji należytej staranności dlaczego więc organy podatkowe pozbawiają podatników prawa do odliczenia tego podatku, powołując się właśnie na to pojęcie?

 

Komitet Podatkowy Pracodawców RP