Podyplomowe Studia Cen Transferowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Podyplomowe Studia Cen Transferowych zostały utworzone ze względu na rosnącą potrzebę szerzenia wiedzy na temat istoty i znaczenia cen transferowych wobec globalizacji gospodarek, zwiększającego się znaczenia przedsiębiorstw międzynarodowych, mechanizmów regulacyjnych żywo dyskutowanych na arenie międzynarodowej oraz też wzrastającego zapotrzebowania przedsiębiorstw lub administracji podatkowych na specjalistów do spraw cen transferowych.

Celem studiów jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie podatkowej problematyki cen transferowych, a także wykształcenie praktycznych umiejętności oceny i diagnozowania skutków podatkowych transakcji oraz efektywnego pod względem podatkowym planowania struktury grupy kapitałowej. Jednocześnie ważnym elementem programu jest zarządzanie ryzykiem podatkowym w zakresie cen transferowych, w szczególności poprzez sporządzanie dokumentacji podatkowej, analizy benchmarkingowe, uprzednie porozumienia cenowe czy też instrukcje podatkowe.

 

Studia adresowane są do:

· kadry menedżerskiej,

· pracowników służb finansowo-księgowych,

· doradców podatkowych,

· przedstawicieli profesji prawniczych,

· wszystkich innych osób, które chcą w przyszłości zajmować się kształtowaniem i weryfikacją prawidłowości cen transferowych w przedsiębiorstwach.

 

Uruchomienie I edycji studiów planowane jest na październik 2015 r., a zakończenie na wrzesień 2016 r. Zajęcia będą odbywać się na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 11 sesjach dwudniowych, po 16 godzin w każdej sesji sobotnio-niedzielnej, w salach dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH.

 

REKRUTACJA ONLINE

 

Warunkiem ukończenia studiów jest regularne uczestnictwo w zajęciach, zdanie dwóch egzaminów oraz przygotowanie i obrona pracy końcowej. Ukończenie studiów udokumentowane zostanie świadectwem.

 

Opłata za całość studiów wynosi 7100 zł.

 

Kierownikiem studiów jest dr hab. Marcin Jamroży, adiunkt w Zakładzie Podatków Instytutu Finansów SGH, doradca podatkowy, radca prawny, członek Państwowej Komisji ds. Doradztwa Podatkowego.

e-mail: marcin.jamrozy@sgh.waw.pl

telefon: 602 440 374

 

Informacje i zapisy:

Janina Goś

telefon: 792 635 056

e-mail: janina.gos@sgh.waw.pl

 

Studia objęte są patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

„Przegląd Podatkowy” jest patronem medialnym.

 

Więcej informacji:

http://sgh.waw.pl/psct

 

Pełna oferta jest dostępna poniżej.Załączniki