Pracodawcy RP na posiedzeniu Zespołu problemowego Trójstronnej Komisji ds. polityki gospodarczej i rynku pracy


Dnia 8 września 2014 roku w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Trójstronnej Komisji ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele strony rządowej oraz organizacji pracodawców. Pracodawców RP reprezentowali p.o. Dyrektora Centrum Monitoringu Legislacyjnego Arkadiusz Pączka oraz ekspert ds. podatkowych Mariusz Korzeb.


Na posiedzeniu omówiony został przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt z dnia 20 sierpnia 2014 roku, dotyczący założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych. Proponowane regulacje mają objąć uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, wprowadzenie regulacji doprecyzowujących obowiązujące przepisy oraz dostosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym do regulacji określonych ustaw. Nowelizacja ma również na celu udoskonalenie obowiązującego prawa i ułatwienie stosowania przepisów przez ich adresatów.

 

-W ocenie Pracodawców RP przedstawione propozycje należy w większości ocenić pozytywnie. Mogą one w sposób realny przyczynić się do usprawnienia procedur podatkowych oraz funkcjonowania przedsiębiorstw, których działalność związana jest z obrotem towarami objętymi akcyzą – ocenia Mariusz Korzeb. - Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż niektóre propozycje Ministerstwa Finansów wymagają doprecyzowania, gdyż w obecnej formie budzą wątpliwości interpretacyjne, a w rezultacie mogą spowodować odwrotny skutek i w rzeczywistości zaszkodzić przedsiębiorcom – dodaje.Komitet Podatkowy Pracodawców RP