Pracodawcy RP proponują szereg zmian w przepisach prawa podatkowego


W ramach projektu pn. „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce” powstała obszerna publikacja organizacji Pracodawców RP, zatytułowana: Podatek VAT – szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego.

 

Oprócz przedstawienia propozycji zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej eksperci Pracodawców RP dokonali także szczegółowej analizy wpływu podatku VAT oraz jego regulacji prawnych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce oraz w 11 europejskich krajach, mających zbliżone do polskich uwarunkowania instytucjonalno-gospodarcze.

 

Publikacja ma na celu zwrócenie uwagi na wymagające niezwłocznych zmian kontrowersyjne i szkodliwe zapisy w ustawach podatkowych, które negatywnie wpływają na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Podatek od towarów i usług jest bardzo ważnym narzędziem podatkowym, oddziałującym na warunki konkurencyjności na rynku zarówno krajowym, jak i wspólnotowym. Dlatego też VAT w swoich najważniejszych przepisach podporządkowany jest unijnym regulacjom, opartym na przepisach dyrektywy 2006/112 w sprawie wspólnotowego systemu podatku od wartości dodanej. Zakres dowolności w stosowaniu tego podatku poszczególnych państw członkowskich powoduje jednak, że polski przedsiębiorca, w porównaniu z konkurentami z innych państw Unii Europejskiej, jest bardzo często obciążony nadmiernym formalizmem i fiskalną represyjnością. Z tego względu działania Organizacji koncentrują się na zwracaniu uwagi ustawodawcy na problemy trapiące przedsiębiorców i na walce o stworzenie przyjaznego środowiska prawno-podatkowego, które pozwoli polskim przedsiębiorstwom rozwinąć skrzydła.

 

Niektóre z przedstawionych przez Pracodawców RP propozycji zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej mogą nie korespondować w pełni z dyrektywą VAT, którą Polska jest związana ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej. Ten fakt nie powinien jednak ucinać dyskusji na temat rozwiązań, które mają na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców. Wszyscy chcemy żyć w silnym państwie – a silne państwo to takie, które jest w stanie bez kompleksów walczyć na arenie międzynarodowej o jak najlepszy byt swoich obywateli. Przedsiębiorcy stanowią niezmiernie ważną dla gospodarki grupę społeczną, w związku z czym ich interes powinien być także interesem państwa. Przyjazne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w ogromnym stopniu wpływają na jego ekonomię oraz mają przełożenie na liczbę miejsc pracy, pewność zatrudnienia i bogacenie się społeczeństwa.

 

Wprowadzenie proponowanych regulacji może być trudne. Uważamy jednak, że nie należy przechodzić obojętnie obok rozwiązań, które mają negatywny wpływ na polską przedsiębiorczość. Głos Polski musi być słyszalny na arenie międzynarodowej, a przedsiębiorcy muszą mieć poczucie, że są przez państwo wspierani.

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z publikacją Podatek VAT – szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego, dostępną w całości poniżej.

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wartość współfinansowania wynosi CHF 211 206,13.


 

Więcej informacji dostepne jest pod adresami: 

http://www.programszwajcarski.gov.pl

http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

 Załączniki