Pracodawcy RP rozpoczęli współpracę z Krajową Izbą Doradców Podatkowych

We wtorek 8 lipca br. w Warszawie został podpisany list intencyjny pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczący szerokiej współpracy obu organizacji.

 

Współpraca ma przede wszystkim polegać na podejmowaniu takich działań, które mogłyby wpłynąć pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości oraz zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego w Polsce.

Podpisy pod listem złożyli Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic oraz Prezydent Pracodawców RP dr Andrzej Malinowski. Krajowa Izba Doradców Podatkowych reprezentowana była także przez Wiceprzewodniczących KRDP – Dariusza Malinowskiego oraz Andrzeja Marczaka. Natomiast z ramienia Pracodawców RP w spotkaniu udział wzięli Wiceprezydent Organizacji Grażyna Piotrowska-Oliwa oraz Przewodniczący Komitetu Podatkowego Pracodawców RP Robert Oliwa.

W ramach współpracy Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej będą prowadzić wspólne działania, polegające na:
1) wzmocnieniu procesu konsultowania i opiniowania projektów aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego,
2) wzmocnieniu wizerunku zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego oraz podniesieniu świadomości przedsiębiorców na temat korzyści płynących ze współpracy z doradcami podatkowymi,
3) podjęciu działań mających na celu zapobieżenie dalszej deregulacji zawodów zaufania publicznego, w tym zawodu doradcy podatkowego,
4) organizowaniu wspólnych, zbieżnych dla obu stron, przedsięwzięć w obszarze prawa podatkowego,
5) wyznaczeniu przedstawicieli z samorządu doradców podatkowych do pełnienia funkcji członków w Komitecie Podatkowym Pracodawców RP.