Prezydent nie zapomina o przedsiębiorcach


Uchwalenie zasady in dubio pro tributario oraz wprowadzenie ulg podatkowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw to główne propozycje przedstawione przedsiębiorcom podczas konwencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Prezydent Bronisław Komorowski podczas konwencji, która odbyła się dnia 7 marca 2015 roku podkreślił znaczenie uchwalenia zasady in dubio pro tributario. - Uważam, że wątpliwości dotyczące spraw podatkowych muszą być rozstrzygane na korzyść podatnika a nie urzędu. - stwierdził Prezydent Bronisław Komorowski. Zaznaczył również, jak istotne dla dobra ogółu jest stworzenie sprawnie funkcjonującego aparatu skarbowego. - Z pieniędzy podatników budujemy naszą rzeczywistość, budujemy naszą przyszłość – podkreślił. Nie zabrakło również propozycji zmian wspierających innowacyjność. Inicjatywą Prezydenta Bronisława Komorowskiego jest wprowadzenie systemu ulg podatkowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw. -Zgłoszę ustawę ułatwiającą współpracę nauki i biznesu – zapowiedział.

Zmiany postulowane podczas konwencji są bez wątpienia korzystne z punktu widzenia podatników. Cieszy fakt, że problemy ich trapiące są przez głowę państwa dostrzegane. W związku z tym, że obowiązujący system prawno - podatkowy wymaga naprawy, to przedsiębiorcy oczekują konkretnych inicjatyw i rozwiązań, które realnie wpłyną na poprawę ich sytuacji. Uchwalenie przedstawionych propozycji zmian mogłoby okazać się przełomem w relacjach na linii podatnik – administracja skarbowa oraz przyczynić się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

 

 

Robert Oliwa, Przewodniczący Komitetu Podatkowego Pracodawców RP