Spotkanie przedstawicieli organizacji pracodawców w Ministerstwie Gospodarki

24 czerwca 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie członków Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, w tym Pracodawcy RP.

 

W dyskusji wzięła udział Agnieszka Królikowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – która przedstawiła koncepcję projektu pn. List ostrzegawczy. Do jego realizacji resort finansów zaprosił także Ministerstwo Gospodarki. Zdaniem przedstawiciela Ministerstwa Finansów omawiana instytucja ma wpłynąć na zwiększenie wśród przedsiębiorców świadomości ryzyka, jakie niesie ze sobą uwikłanie się w takie procedery, których celem jest wyłudzanie podatku VAT. Ma również pomóc przedsiębiorcom w ocenie ryzyka podjęcia współpracy z nowymi kontrahentami. Ponadto List ostrzegawczy ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, poprzez szybkie poinformowanie przedsiębiorców o istniejących zagrożeniach. Zgodnie z założeniami list ma mieć formę komunikatu, powiadamiającego o zaobserwowanych w danej branży mechanizmach przestępczych. Informacje w nim zawarte pozwolą przedsiębiorcy uniknąć nieświadomego uwikłania w oszustwo podatkowe. Umożliwi to przedstawiony opis charakterystycznych cech transakcji, które są wykorzystywane w nieuczciwych mechanizmach.

 

Prosimy o przesyłanie uwag do dokumentu znjadującego się w zakładce ,,Konsultacje aktów prawnych".


Komitet Podatkowy Pracodawców RPZałączniki