Rosną wpływy z podatku od gier

Wpływy do budżetu państwa z podatku od gier są coraz wyższe. Kwota podatku zapłaconego przez legalnie działające na polskim rynku podmioty w I kwartale 2015 r. znacząco przewyższa wyniki z I kwartału 2014 r. To dobry znak, jednakże wciąż brakuje rozwiązań, które pozwolą na skuteczną walkę z szarą strefą.

 

Porównując kwoty zapłaconego podatku od gier w pierwszych miesiącach 2014 i 2015 roku należy przyznać, że działania Ministerstwa Finansów i Służby Celnej przynoszą efekty. W I kwartale 2014 r. podmioty zarejestrowane w Polsce wpłaciły do budżetu państwa prawie 30 mln złotych z tytułu podatku od gier. Natomiast w I kwartale 2015 r. kwota ta wyniosła już ponad 39 mln zł. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż branża internetowych zakładów wzajemnych opanowana jest w 91 % przez tzw. szarą strefę wpływy te mogłyby być znacznie większe.

Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów można się dowiedzieć, że Służba Celna prowadzi bieżące czynności analityczne pod kątem informacji znajdujących się w sieci Internet, czego wynikiem było wyodrębnienie w 2013 roku 438 domen internetowych, które poprzez zamieszczone na nich treści mogły naruszać przepisy ustawy o grach hazardowych. Jednakże wciąż nie wprowadzono rozwiązania, które w dostateczny sposób przestrzegałoby graczy przed korzystaniem z tych nielegalnych serwisów.

Jednym z pomysłów, który mógłby znacząco wpłynąć na poprawę świadomości prawnej graczy, jest wyświetlanie podczas odwiedzin strony internetowej nielegalnie działającego na terytorium Polski operatora informacji o możliwych konsekwencjach korzystania z takiego serwisu. Taka jasno sformułowana informacja mogłaby być wyświetlana np. przy użyciu „wyskakującego okienka” (ang. pop-up). Należy także wyraźnie zaznaczyć, że to właśnie skuteczna kampania informacyjna powinna poprzedzać ewentualne wszczynanie postępowań karnych skarbowych przeciwko często nieświadomym popełnionego czynu graczom. Bez wątpienia jasny przekaz o grożącej odpowiedzialności skłoni dużą część graczy do korzystania z legalnie działających w Polsce serwisów.

Nie ulega wątpliwości, iż zmniejszenie udziału szarej strefy w rynku internetowych zakładów wzajemnych będzie miało pozytywne skutki zarówno dla Skarbu Państwa, jak i podmiotów zarejestrowanych na terytorium RP. Bezkarne funkcjonowanie nielegalnych firm skutkuje bowiem wielomilionowymi stratami w budżecie państwa. Warto również podkreślić, że ich działalność nie przyczynia się do rozwoju polskiego sportu. Dlatego też Ministerstwo Finansów i Służba Celna w pierwszej kolejności powinny skupić się na stworzeniu technologicznego rozwiązania, które będzie skutecznie ostrzegać graczy przed konsekwencjami korzystania z nielegalnych serwisów, a następnie nad opracowaniem rozwiązań i instrumentów pozwalających na skuteczną walkę bezpośrednio z operatorami niezarejestrowanymi w Polsce. W rezultacie może to skłonić zagraniczne podmioty do zalegalizowania swojej działalności w naszym kraju oraz do ograniczenia nieuczciwej konkurencji na rynku zakładów wzajemnych. Ponadto będzie prowadziło - co najważniejsze - do spadku liczby wyroków skazujących graczy.

 

Łukasz Czucharski, Komitet Podatkowy Pracodawców RP