Split-payment – debata u Pracodawców RP


Przedsiębiorcy i przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Finansów dyskutowali nad propozycją wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego mechanizmu podzielonej płatności podatku VAT, czyli tzw. split-payment. Przedstawiciele resortu wyjaśnili niektóre wątpliwości związane z tym rozwiązaniem i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców zapowiedzieli istotne zmiany w projekcie ustawy.

 

W związku z wątpliwościami narosłymi wokół pomysłu wprowadzenia split-payment do polskiego porządku prawnego Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowali spotkanie, podczas którego przedsiębiorcy mieli okazję zadać pytania i przedstawić swoje stanowiska przedstawicielom resortu finansów. Ze strony rządowej w spotkaniu wzięli udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza oraz Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów Wojciech Śliż. Ze strony przedsiębiorców uczestniczyli w nim m. in. reprezentanci branż medialnej, telekomunikacyjnej i budowlanej.

Przedstawiciele resortu poinformowali, iż obecny kształt projektu zostanie w zasadniczy sposób zmieniony. Projektodawca planuje m.in. skrócić termin zwrotu nadwyżki VAT z rachunku podatkowego na konto przedsiębiorcy z 90 do 60 dni, wprowadzić „sztywny” 25-dniowy termin na zwrot nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym na rachunek VAT, doprecyzować kwestię zwrotu tzw. „osadu” z rachunku podatkowego, oprocentować środki zgromadzone na tym rachunku czy zrezygnować z pomysłu przejmowania przez Skarb Państwa środków z rachunku podatkowego po wykreśleniu podmiotu z rejestru czynnych podatników VAT.

Zapowiedziane zmiany mogą przyczynić się do ograniczenia negatywnych skutków wprowadzenia split-payment w postaci zaburzenia płynności finansowej przedsiębiorstw. Przedstawiciele resortu zwracali jednak uwagę, iż w przypadku niektórych specyficznych modeli prowadzenia działalności gospodarczej spadek płynności może być znacznie bardziej odczuwalny. Dlatego też ważne jest, żeby Ministerstwo Rozwoju i Finansów uważnie analizowało sytuację na rynku, aby zapobiec całkowitej utracie płynności finansowej przez takie właśnie przedsiębiorstwa.

Dzisiejsza dyskusja to kolejny dowód na to, jak ważny podczas wprowadzania fundamentalnych zmian w prawie podatkowym jest dialog z przedsiębiorcami. Ścisła współpraca resortu finansów z ich reprezentantami pozwala bowiem na wymianę spostrzeżeń, przedstawienie pomysłów konkretnych rozwiązań i wyeliminowanie ryzyka, które niewątpliwie związane jest z tak daleko idącymi zmianami w prawie podatkowym.