Weszły w życie przepisy dotyczące zwolnienia z obowiązku posiadania kas fiskalnych

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – przypomina Klaudia Kaniecka z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP.

W rozporządzeniu dotyczącym zakresu zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015-2016, zostały określone zwolnienia na czas określony zarówno niektórych grup podatników, jak i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, a także warunki korzystania ze zwolnienia.

 

Ministerstwo Finansów, pomimo postulatów i zgłoszonych uwag w procesie konsultacji społecznych, nie wydłużyło okresu dostosowawczego dla „nowych” usług objętych § 4 do sześciu miesięcy. Dwumiesięczny termin wydaje się zbyt krótki, dlatego też istnieje niebezpieczeństwo sporego obciążenia dla przedsiębiorców. Mimo to warto podkreślić, że rozporządzenie jest pozytywnym gestem w stronę przedsiębiorców.

 

Klaudia Kaniecka, Komitet Podatkowy Pracodawców RP