Zmiana właściwości miejscowej dyrektorów Izb Skarbowych odnośnie do wydawania interpretacji indywidualnych nastąpi za dwa miesiące

 

Od 1 lipca br. zmienią się zasady wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie właściwości miejscowych organów wydających interpretacje. Dzisiaj wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej można składać do wszystkich dyrektorów Izb Skarbowych – taki stan rzeczy ulegnie jednak zmianie.

 

Należy przygotować się na to, że w niedalekiej przyszłości wnioski o interpretacje dotyczące akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn będzie można złożyć wyłącznie do dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie lub Katowicach, z tym że jedynie mieszkańcy województwa mazowieckiego lub mieszkający poza terytorium Polski będą mogli wniosek ten złożyć do dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Natomiast jeśli chodzi o PIT i VAT, sytuacja ta wygląda zupełnie inaczej, ponieważ wnioski można będzie składać do dyrektorów Izb Skarbowych w Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Katowicach. Z kolei pytanie we wnioskach o interpretacje dotyczących CIT będzie można zadawać dyrektorom z Izb Skarbowych w Warszawie, Poznaniu i Katowicach.

Istotne jest również rozporządzenie Ministra Finansów, które 1 lipca 2015 r. wprowadzi nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego ORD-IN, a także nową zasadę uiszczania opłat za wydanie interpretacji. Opłaty te będzie można od tego momentu wpłacać jedynie na rachunek bankowy właściwego organu.

 

 

Klaudia Kaniecka, Komitet Podatkowy Pracodawców RP