Aktualności


Rząd nadal nie wydał opinii wobec prezydenckiego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, który przewiduje wyrażenie wprost w ustawie zasady rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

Czytaj więcej


Minister Finansów poinformował, że jest duża szansa na odmrożenie płac w budżetówce. Trzeba przyznać, że w obliczu wyborów parlamentarnych to bardzo sprytne posunięcie. W końcu w sektorze publicznym zatrudnienie znalazło ponad 3 mln osób.

Czytaj więcej


Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt: P 40/13, uznał zgodność z Konstytucją art. 62, § 2 k.k.s.,  nie wykluczającego poniesienia odpowiedzialności na mocy tego artykułu przez osobę, która zapłaciła podatek od tzw. pustej faktury, na podstawie art. 108, ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Czytaj więcej


W sejmie odbyła się konferencja dotycząca modernizacji administracji podatkowej oraz nowej Ordynacji podatkowej. Czy zmiany, które dzięki narracji Ministerstwa Finansów wydają się rewolucyjne, faktycznie wprowadzą nową jakość w kontaktach podatnika z administracją skarbową?

Czytaj więcej


Ewentualny przychód, który może zostać osiągnięty w ramach programu motywacyjnego, nie rodzi obowiązku podatkowego u pracodawcy.

Czytaj więcej

 

Przegląd zmian w podatkach, które wejdą w życie w latach 2015-2016 oraz problemów praktycznych w zakresie VAT, PIT i kontroli podatkowej, będzie tematem V jubileuszowej edycji FORUM PODATKOWO-KSIĘGOWEGO.

Czytaj więcej

 

Krzysztof Wolniarski jest I Sekretarzem w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Szwajcarii. Na co dzień pracuje w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji w Bernie.

Czytaj więcej


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że dostawa książek elektronicznych w odróżnieniu od dostawy książek papierowych nie może być objęta obniżoną stawką VAT.

Czytaj więcej