Aktualności


Mariusz Korzeb, doradca podatkowy i ekspert Pracodawców RP, został powołany przez Ministra Finansów do zasiadania w Radzie Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. Inauguracyjne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego odbyło się 26 listopada br. w Ministerstwie Finansów. Akt powołania wręczył członkom Rady Sekretarz Stanu Janusz Cichoń, w imieniu Ministra Finansów Mateusza Szczurka.

Czytaj więcej


Kodyfikacja prawa podatkowego oraz jego uproszczenie – to główne tematy poruszane podczas kolejnego spotkania w Pracodawcach RP. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów – Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług Beata Rogowska-Rajda oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej Włodzimierz Gurba.

Czytaj więcej


Ministerstwo Finansów uwzględniło zgłaszane przez Pracodawców RP uwagi do projektu założeń dotyczących zmiany ustawy o podatku akcyzowym.

Czytaj więcej


Polska zajęła 87. miejsce w rankingu Paying Taxes 2015, pokazującego przyjazność systemu podatkowego na tle innych państw. – Awans o 24 miejsca w porównaniu z ubiegłorocznym raportem może budzić zdziwienie, bowiem sytuacja polskich przedsiębiorców związana z zobowiązaniami podatkowymi w ciągu ostatniego roku nie poprawiła się – komentuje raport Klaudia Kaniecka z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP.

 

Czytaj więcej


Zapraszamy Państwa na seminarium zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którego celem jest omówienie kwestii opodatkowania dotacji unijnych i problemów z nim związanych. W roli prelegentów wystąpią między innymi przedstawiciele Komitetu Podatkowego Pracodawców RP.

Czytaj więcej


Pracodawcy RP i Rada Legislacyjna wyrażają swoje wątpliwości dotyczące projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa.

Czytaj więcej


Opinia Krajowej Rady Sądownictwa potwierdza obawy Pracodawców RP dotyczące nowej struktury organizacyjnej urzędów i izb skarbowych.

Czytaj więcej


Weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz.U z 31 października 2014 r. ).

Czytaj więcej


Podczas zorganizowanej przez „Dziennik Gazetę Prawną” konferencji dyskutowano o skutkach podatkowych i księgowych rozliczeń w grupie. Pracodawców RP reprezentowali Przemysław Szabat i Agata Czerniak.

Czytaj więcej


Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem w sprawie o sygnaturze II FSK 2070/12 zakończył spór dotyczący rozliczania kosztów prac rozwojowych. – NSA oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu i potwierdził stanowisko spółki, zgodnie z którym koszty wypracowania koncepcji audycji telewizyjnych ponoszone są w celu uzyskania przychodu – przypomina ekspert Komitetu Podatkowego Pracodawców RP Łukasz Czucharski.

 

Czytaj więcej