Aktualności


Interpretacja ogólna z 13 października 2014 r. dotycząca obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa uwzględnia orzecznictwo sądów administracyjnych. Wynika z nich, że opłata ta wiąże się z faktem złożenia tego dokumentu.

Czytaj więcej


Pracodawcy RP opublikowali streszczenie raportów i analiz związanych z utworzeniem partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce.

Czytaj więcej


Pracodawcy RP zachęcają do zapoznania się z materiałami podsumowującymi konferencję Podatek VAT – wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, zorganizowaną przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz „Dziennik Gazetę Prawną”.

Czytaj więcej


Przedstawiciele Komitetu Podatkowego Pracodawców RP na zaproszenie Ministerstwa Finansów wzięli udział w spotkaniu dotyczącym omówienia zgłoszonych uwag do projektu zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ma on na celu utworzenie Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych.

Czytaj więcej


Przedstawiciele Pracodawców RP wzięli udział w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, podczas którego poruszono między innymi kwestię zwiększenia kwoty ulgi na dzieci.

Czytaj więcej


Naczelny Sąd Administracyjny wykazał, że ustawodawca świadomie zawęził zakres przedmiotowy wniosku o interpretację indywidualną do jednego stanu faktycznego albo do jednego zdarzenia przyszłego. Podatnik nie ma więc prawa żądać interpretacji indywidualnej, która rozstrzyga na poziomie abstrakcyjnym o skutkach podatkowych różnych wariantów przyszłych zdarzeń.

Czytaj więcej


Zapraszamy Państwa na konferencję, której celem jest omówienie planowanych zmian w opodatkowaniu podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych, w tym także międzynarodowych.

 

Czytaj więcej


Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisu dotyczącego ustalania wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych złożyła do Trybunału Konstytucyjnego Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.

Czytaj więcej


W poniedziałek 6 października 2014 roku podczas posiedzenia Komitetu Podatkowego Pracodawców RP Prezydent Organizacji, dr Andrzej Malinowski, wręczył nominacje nowym członkom.

Czytaj więcej


Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że opóźnianie zwrotu podatku od towarów i usług w związku z przeprowadzaniem kontroli krzyżowych u partnerów biznesowych podatnika można uznać za rażące naruszenie prawa. – Wyrok to dobra wiadomość dla każdego uczciwego podatnika – ocenia Łukasz Czucharski z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP.

Czytaj więcej