Aktualności


Naczelny Sąd Administracyjny już po raz piąty na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat podjął uchwałę w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych. Jestto kolejny dowód, ze przepisy prawa podatkowego są niezrozumiałe i nieprecyzyjne, nawet dla największych specjalistów jakimi niewątpliwie są Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego. – Jeśli ustawodawca nie potrafi w jasny sposób napisać przepisów, to bardzo źle o nim świadczy – mówi Marek Isański, doradca Prezydenta Pracodawców RP.

Czytaj więcej

Analizując raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 września 2014 r., można odnieść wrażenie, że resort finansów niechętnie uwzględnia propozycje zmian nawet w tych kwestiach, w których konsultanci niemal jednogłośnie postulowali potrzebę modyfikacji bądź doprecyzowania regulacji.

Czytaj więcej

W dniu 25 września 2014 przedstawiciele Pracodawców RP  wzięli udział w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Na posiedzeniu poruszono między innymi kwestię zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej


Dialog społeczny w kontekście podatku VAT był głównym tematem konferencji organizowanej przez Pracodawców RP pod patronatem „Dziennika Gazety Prawnej”.

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji wydobycia niektórych kopalin zawiera szereg przepisów, które nakładają dodatkowe obciążenia na podmioty zajmujące się działalnością wydobywczą ostrzega Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, ekspert Pracodawców RP.

Czytaj więcej

Planowane lub już obowiązujące zmiany w przepisach podatkowych oraz zagrożenia z nimi związane były głównymi tematami konferencji, zorganizowanej przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz „Dziennik Gazetę Prawną”.

Czytaj więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało bardzo korzystną dla przedsiębiorców zmianę, dotyczącą kolejności zaspokajania wierzytelności z majątku upadłego. – W projekcie ustawy Prawo restrukturyzacyjne projektodawca pozbawia Skarb Państwa przywileju pierwszeństwa i stawia go na równi z podmiotami prywatnymi w walce o zaspokojenie roszczeń z majątku upadłego przedsiębiorcy – mówi Łukasz Czucharski z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP.

Czytaj więcej


Dnia 8 września 2014 roku w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Trójstronnej Komisji ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele strony rządowej oraz organizacji pracodawców. Pracodawców RP reprezentowali p.o. Dyrektora Centrum Monitoringu Legislacyjnego Arkadiusz Pączka oraz ekspert ds. podatkowych Mariusz Korzeb.

Czytaj więcej

Przedstawiciele Pracodawców RP wzięli udział w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych ws. senackiego projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej

W opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, wykorzystując samochód w wariancie mieszanym, czyli do celów służbowych i prywatnych, nie można odliczyć wszystkich wydatków eksploatacyjnych.

Czytaj więcej