Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało bardzo korzystną dla przedsiębiorców zmianę, dotyczącą kolejności zaspokajania wierzytelności z majątku upadłego. – W projekcie ustawy Prawo restrukturyzacyjne projektodawca pozbawia Skarb Państwa przywileju pierwszeństwa i stawia go na równi z podmiotami prywatnymi w walce o zaspokojenie roszczeń z majątku upadłego przedsiębiorcy – mówi Łukasz Czucharski z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP.

Czytaj więcej


Dnia 8 września 2014 roku w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Trójstronnej Komisji ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele strony rządowej oraz organizacji pracodawców. Pracodawców RP reprezentowali p.o. Dyrektora Centrum Monitoringu Legislacyjnego Arkadiusz Pączka oraz ekspert ds. podatkowych Mariusz Korzeb.

Czytaj więcej

Przedstawiciele Pracodawców RP wzięli udział w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych ws. senackiego projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej

W opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, wykorzystując samochód w wariancie mieszanym, czyli do celów służbowych i prywatnych, nie można odliczyć wszystkich wydatków eksploatacyjnych.

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację indywidualną (sygn. ITPB4/423-54/14/AM), wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w sprawie zaliczenia odsetek od pożyczki do kosztów uzyskania przychodów oraz zaliczenia ich do kosztów podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej

– Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów założenia do projektu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawierają w sobie tyle niedomówień, że budzą one obawy środowiska przedsiębiorców – mówi Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP, doradca podatkowy.

Czytaj więcej


Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2014r. (sygn. akt. II FSK 1935/12), nie można odmówić wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji związanej z odpowiedzialnością płatnika podatku, którym będzie Spółka w następstwie jej przekształcenia na podstawie wyczerpująco określonego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, na którym opierać ma się interpretacja.

Czytaj więcej

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn. IBPP4/443-193/14/EK), w sprawie opodatkowania sprzedaży zużytego oleju przeznaczonego do utylizacji.

Czytaj więcej

Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 17 lipca 2014 roku potwierdził m.in. to, że wydatki poniesione na zakup pochodnych instrumentów finansowych, które następnie zostały wniesione aportem do spółki, uznaje się za koszt podatkowy w chwili realizacji praw wynikających z takich instrumentów finansowych.

Czytaj więcej