Aktualności

Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację indywidualną (sygn. ITPB4/423-54/14/AM), wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w sprawie zaliczenia odsetek od pożyczki do kosztów uzyskania przychodów oraz zaliczenia ich do kosztów podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej

– Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów założenia do projektu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawierają w sobie tyle niedomówień, że budzą one obawy środowiska przedsiębiorców – mówi Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP, doradca podatkowy.

Czytaj więcej


Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2014r. (sygn. akt. II FSK 1935/12), nie można odmówić wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji związanej z odpowiedzialnością płatnika podatku, którym będzie Spółka w następstwie jej przekształcenia na podstawie wyczerpująco określonego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, na którym opierać ma się interpretacja.

Czytaj więcej

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn. IBPP4/443-193/14/EK), w sprawie opodatkowania sprzedaży zużytego oleju przeznaczonego do utylizacji.

Czytaj więcej

Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 17 lipca 2014 roku potwierdził m.in. to, że wydatki poniesione na zakup pochodnych instrumentów finansowych, które następnie zostały wniesione aportem do spółki, uznaje się za koszt podatkowy w chwili realizacji praw wynikających z takich instrumentów finansowych.

Czytaj więcej

Moment powstania obowiązku podatkowego dla podmiotu prowadzącego usługi polegające na udzielaniu licencji oraz sublicencji na korzystanie z programów komputerowych, które nie są rozliczane okresowo i w przypadku, gdy nie ustalono terminów płatności oraz wcześniejszej płatności z tego tytułu, może być problematyczny.

Czytaj więcej

10 sierpnia weszła w życie druga transza deregulacji zawodów. Poszerzony został dostęp do zawodów takich jak doradca podatkowy czy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wpływ tych zmian na rynek w „Dzienniku Gazecie Prawnej” ocenia Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP, doradca podatkowy.

 

Czytaj więcej

Propozycja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, by umożliwić policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową jest niebezpiecznym rozwiązaniem.

Czytaj więcej