Aktualności

Pracodawcy RP popierają zmiany dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które mogą ograniczyć „szarą strefę”. Wątpliwości budzi jednak dwumiesięczny okres przygotowawczy, który, w ocenie Organizacji, powinien trwać przynajmniej pół roku.

Czytaj więcej

– Tylko niektóre z proponowanych zmian w Ordynacji podatkowej wpisują się w stawiane przez projektodawcę założenia o uproszczeniu i zracjonalizowaniu procedur podatkowych. Część rozwiązań może obarczyć podatników znacznymi obciążeniami, a niektóre z nich mogą być szkodliwe w obliczu prowadzenia działalności gospodarczej i relacji na linii przedsiębiorca – organ podatkowy – zauważa Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP, doradca podatkowy. 

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów opublikowało raport z konsultacji projektu z dnia 25 czerwca 2014 r. - założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Czytaj więcej

Proponowane zmiany mogą przyczynić się do wyeliminowania występujących problemów i ułatwić podatnikowi rozliczenie podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych – twierdzi Łukasz Czucharski z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP.

Czytaj więcej

W piątek 25 lipca br. Sejm przyjął ustawę o specjalnym podatku węglowodorowym (SPW), która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. – Brak stabilnych rozwiązań w systemie podatkowym był główną przyczyną wycofywania się zagranicznych podmiotów z planowanych inwestycji poszukiwania gazu łupkowego w Polsce – przypomina Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP, doradca podatkowy.

 

Czytaj więcej

Klauzula obejścia prawa, której wprowadzenie do polskiego systemu przewiduje projekt zmian w Ordynacji podatkowej, wzbudza ogromny niepokój wśród przedsiębiorców.

Czytaj więcej

- Projekt ustawy PIT zawiera szereg propozycji zmian, które są sprzeczne z Ordynacją podatkową – ostrzega Klaudia Kaniecka z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP

Czytaj więcej

Propozycja zmian w ustawie VAT będzie miała negatywne konsekwencje, które mogą doprowadzić do destabilizacji praktyki podatkowej w sektorze świadczeń ubezpieczeniowych – ostrzega ekspert Pracodawców RP, doradca podatkowy Mariusz Korzeb. W jego opinii zwiększą się także koszty działalności ubezpieczeniowej, nastąpi także wzrost wysokości składek ubezpieczeniowych.

Czytaj więcej

We wtorek 8 lipca br. w Warszawie został podpisany list intencyjny pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczący szerokiej współpracy obu organizacji.

Czytaj więcej