Aktualności

 

Po dziewięciu miesiącach oczekiwań Minister Finansów w dniu 1 kwietnia 2016 r. wydał interpretację ogólną, w której wytłumaczył, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT za wykonanie robót budowlanych.

Czytaj więcej


Trwają konsultacje społeczne dwóch projektów – rządowego i poselskiego – przewidujących obniżenie stawki podatku CIT do 15% dla małych przedsiębiorców. To dobre rozwiązanie, aczkolwiek, by rzeczywiście pobudzić polską przedsiębiorczość warto pójść o krok dalej.

Czytaj więcej


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa przedstawiło projekt ustawy, który ma się przyczynić do skonstruowania przyjaznego systemu podatkowego i będzie premiował działalność innowacyjną. W projekcie zaproponowano m.in. wiele korzystnych dla przedsiębiorców zmian w prawie podatkowym.

Czytaj więcej


Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie modelu jednoinstancyjnego dla niektórych spraw podatkowych, tj. dla takich, w których przeprowadzona została kontrola celno – skarbowa. Takie rozwiązanie może okazać się pozytywne dla podatników, pod warunkiem jednak, że ich prawa będą odpowiednio zabezpieczone.

Czytaj więcej


W projekcie ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw po raz kolejny zaproponowano wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jednakże i tym razem przepisy okazały się nieprecyzyjne. Czy w takim kształcie klauzula ma szansę spełnić swoje zadanie?

Czytaj więcej


Wydana przez ministra interpretacja ogólna obowiązującej od 1 stycznia tego roku zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika jest dokładna i jednoznaczna. Dzięki niej przepis ten może stać się nową jakością w relacjach podatnika z fiskusem, a nie pozostać jedynie martwą literą prawa.

Czytaj więcej


We wtorek Sejm uchwalił ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych. Z tego względu już od lutego 2016 r. banki i inne instytucje finansowe zostaną opodatkowane nową daniną, tzw. podatkiem bankowym, który rocznie wyniesie 0,44 proc. wartości ich aktywów.

Czytaj więcej


Minister Finansów Paweł Szałamacha zapowiedział, że podejmie zdecydowane kroki w kierunku walki z oszustwami podatkowymi. Pracodawcy RP popierają wszystkie dobre inicjatywy, które zmierzają do ograniczenia szarej strefy.

Czytaj więcej


Od 1 stycznia 2016 r. najwięksi podatnicy w Polsce mieli być obsługiwani przez jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy. Okazuje się, że reforma nie zostanie przeprowadzona w terminie wskazanym w ustawie. Podatnicy liczą jednak na to, że Ministerstwo Finansów zrezygnuje z pomysłu utworzenia tzw. superurzędu, ponieważ takie rozwiązanie niesie ze sobą wiele negatywnych skutków.

Czytaj więcej


Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą przedsiębiorstw, które poniosły straty z tytułu zakupu opcji walutowych. Okazuje się, że wystarczy odrobina dobrej woli, aby zmienić szkodliwe dla przedsiębiorców stanowisko.

Czytaj więcej