Aktualności


Prezydencki projekt ustawy zwiększającej kwotę wolną od podatku trafił do Sejmu. Jeśli nowelizacja zostanie uchwalona, to już od 1 stycznia 2016 r. kwota ta wzrośnie z 3091 zł do 8 tys. zł.

Czytaj więcej


Bierność organów państwa w walce z nielegalnymi zakładami bukmacherskimi w sieci powoduje rokrocznie wielomilionowe straty dla budżetu państwa. Okazuje się, że to za mało, aby podjąć skuteczne kroki w walce z szarą strefą.

Czytaj więcej


Kwota wolna od podatku była jednym z ważniejszych tematów minionej kampanii wyborczej. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego powinno przyczynić się do przyspieszenia prac legislacyjnych, w wyniku których kwota wolna zostanie zwiększona.

Czytaj więcej

 

W imieniu Pracodawców RP oraz Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Espol sp. z o.o. oraz pozostałych współorganizatorów międzynarodowej konferencji nt. Polsko-hiszpańska współpraca gospodarcza – uwarunkowania prawne chcielibyśmy Państwa zaprosić  do uczestnictwa w niniejszym przedsięwzięciu. Konferencja odbędzie się w dniu 5 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim w Sali Senatu. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki.

Czytaj więcej


Branża zakładów bukmacherskich online w Polsce szacowana jest na ok. 5 mld zł, z czego udział w zyskach aż w 90% przypada na bukmacherów działających nielegalnie. Jednakże na przestrzeni ostatnich lat państwo nie podjęło racjonalnych działań, aby chociażby częściowo ograniczyć szarą strefę.

Czytaj więcej

 

Już szósty rok z rzędu Wolters Kluwer przygotowuje się do organizacji cyklu seminariów dla doradców podatkowych pt. Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy.

Czytaj więcej


Poniedziałkowa debata kandydatek na szefa przyszłego rządu w kwestii podatków ograniczyła się do bardzo ogólnych stwierdzeń. Wypowiedzi te mogą jednak sugerować, co spotka przedsiębiorców po zbliżających się wyborach parlamentarnych.

Czytaj więcej


Ustawa o grach hazardowych wciąż nie rozwiązuje problemu szarej strefy w branży zakładów wzajemnych online. Bardzo dużo ludzi gra u zagranicznych bukmacherów, niezarejestrowanych w Polsce, za co są ścigani i karani przez Służbę Celną, która nakłada często wysokie grzywny. Jest jednak rozwiązanie tej sytuacji.

Czytaj więcej


Rząd przyjął wprawdzie projekt kierunkowych założeń tzw. nowej Ordynacji podatkowej, który przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego, ale rodzi się pytanie, czy dokument ten będzie miał jakiekolwiek znaczenie dla podatników.

Czytaj więcej

Podyplomowe Studia Cen Transferowych zostały utworzone ze względu na rosnącą potrzebę szerzenia wiedzy na temat istoty i znaczenia cen transferowych wobec globalizacji gospodarek, zwiększającego się znaczenia przedsiębiorstw międzynarodowych, mechanizmów regulacyjnych żywo dyskutowanych na arenie międzynarodowej oraz też wzrastającego zapotrzebowania przedsiębiorstw lub administracji podatkowych na specjalistów do spraw cen transferowych.

Czytaj więcej