Aktualności

Studia Podyplomowe Międzynarodowych Strategii Podatkowych pozwolą lepiej zrozumieć istotę międzynarodowego prawa i planowania podatkowego, a przez to ułatwią absolwentom poruszanie się w skomplikowanym świecie zarządzania podatkami w międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej


Planowane utworzenie Scentralizowanego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego w Warszawie nie przyniesie zakładanych przez Ministerstwo Finansów efektów. Na przeszkodzie stoją bowiem przepisy Ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi podatnik musi wyrazić zgodę na osobiste stawienie się w organie podatkowym niewłaściwym dla niego miejscowo.

Czytaj więcej


20 sierpnia br. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie eksperckie z partnerami społecznymi dotyczące pięcioletniego planu działań administracji podatkowej. Z ramienia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w spotkaniu tym udział wzięli Robert Oliwa oraz Mariusz Korzeb.

Czytaj więcej


Sejm przyjął zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, a ustępujący Prezydent Bronisław Komorowski w ostatnim dniu urzędowania zdążył ją podpisać. To oznacza, że przepisy – o które walczyli nie tylko Pracodawcy RP, ale wielka koalicja „antyfiskusowa”, która zawiązała się w tej sprawie – wejdą w życie już  na początku 2016 roku.

Czytaj więcej


W dniu 28 lipca 2015 r. na posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów publicznych odbyło się głosowanie w sprawie rządowego projektu ustawy nowelizującą Ordynację Podatkową.  Projekt wraz z 19 zgłoszonymi poprawkami został przyjęty przez Komisję. W zasadzie wszystkie ze zgłoszonych na posiedzeniu Komisji poprawek zostały zaaprobowane przez Ministerstwo Finansów.

Czytaj więcej


28 lipca 2015 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie  rozpatrzenia prezydenckiego projektu zmiany ustawy Ordynacja podatkowa (druk senacki nr 988).

Czytaj więcej


Dnia 21 lipca 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów publicznych w sprawie prezydenckiego projektu zmiany ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. (druk 3286). Na posiedzeniu byli obecni przedstawiciele Pracodawców RP.

Czytaj więcej


Komisja Finansów Publicznych uchwaliła kolejny dezyderat do Ministra Finansów w sprawie stosowania art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do opcji walutowych.


Czytaj więcej

Los zasady in dubio pro tributario aż do dziś nie był przesądzony. Sejm uchwalił jednak zmianę Ordynacji podatkowej, która przewiduje, że wątpliwości interpretacyjne dotyczące prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatników. Nowelizacja trafi teraz do Senatu, a następnie zostanie przedłożona do podpisu Prezydentowi.

Czytaj więcej

 

Poprawka dodana przez posłów w sejmowej podkomisji do spraw monitorowania systemu podatkowego do rządowego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej (druk nr 3462) wprowadza art. 120a. Ma on stanowić, że w przypadku różnych wyników wykładni przepisów prawa podatkowego organ podatkowy będzie przyjmował wykładnię korzystną dla strony postępowania. Jednocześnie z prezydenckiego projektu ustawy zmieniającej ustawę Ordynacja podatkowa (druk nr 3018) usunięto art. 2a, który miał stanowić, że „Wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”.


Czytaj więcej