Aktualności


Z początkiem lipca 2015 r. następuje zmiana w przepisach dotyczących odliczania 50% VAT od zakupu paliwa. Nowe zasady znoszą ograniczenia nałożone w kwietniu 2014 r. Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 50% VAT od wydatków na paliwo do samochodu osobowego używanego do celów mieszanych.

Czytaj więcej


Dnia 17 czerwca 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz gruntownej reformy systemu opodatkowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. W planie wymieniono działania mające na celu zwalczanie unikania opodatkowania, zapewnienie stabilnych dochodów i wzmocnienie jednolitego rynku dla przedsiębiorstw.

Czytaj więcej


W dniu 9 czerwca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację przepisów prawa podatkowego sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania transakcji wymiany udziałów (sygn. IBPB-2-1/4514-4/15/MD).

Czytaj więcej

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydawał 8 maja 2015 br. interpretację indywidualną o sygn. IBPBI/2/4510-396/15/MS w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu ceny obligacji nabytych w zamian za znak towarowy.

Czytaj więcej


Minister Finansów Mateusz Szczurek w środę 20 maja 2015 r. rozwiał nadzieje na obniżenie podatku od kopalin. Stwierdził on, że wyniki przeglądu funkcjonowania tego podatku w 2014 r. nie wskazują na konieczność jakichkolwiek zmian. Komunikacja między resortami musi szwankować, ponieważ jeszcze dzień wcześniej minister Włodzimierz Karpiński zapowiadał, że w ciągu najbliższego kwartału powinny być gotowe rekomendacje przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa i Ministerstwa Finansów dotyczące ewentualnych zmian w podatku.

Czytaj więcej

Wpływy do budżetu państwa z podatku od gier są coraz wyższe. Kwota podatku zapłaconego przez legalnie działające na polskim rynku podmioty w I kwartale 2015 r. znacząco przewyższa wyniki z I kwartału 2014 r. To dobry znak, jednakże wciąż brakuje rozwiązań, które pozwolą na skuteczną walkę z szarą strefą.

Czytaj więcej


Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne zadane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W rezultacie 2 maja 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 156, § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP (sygn.: P 46/13).

Czytaj więcej

 

Od 1 lipca br. zmienią się zasady wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie właściwości miejscowych organów wydających interpretacje. Dzisiaj wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej można składać do wszystkich dyrektorów Izb Skarbowych – taki stan rzeczy ulegnie jednak zmianie.

Czytaj więcej

 

W projekcie z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw nie będzie rozdziału o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania. W poprzedniej wersji projektu zmiany Ordynacji podatkowej w rozdziale tym znalazły się propozycje Ministerstwa Finansów w zakresie przepisów dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Usunięcie wspomnianego rozdziału jest niewątpliwie dobrą decyzją, ponieważ brzmienie zaproponowanych przepisów wzbudziło ogromne wątpliwości Rządowego Centrum Legislacji, Rady Legislacyjnej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pozostałych ministerstw.

Czytaj więcej


W dniu 22 kwietnia  odbyło się posiedzenie Podkomisji Finansów Publicznych ds. Monitorowania Systemu Podatkowego. W posiedzeniu tym jako reprezentant Ministerstwa Finansów wziął udział między innymi minister Janusz Cichoń, natomiast ze strony Kancelarii Prezydenta w posiedzeniu uczestniczył  Olgierd Dziekoński.  

Czytaj więcej