Raport „Podatek VAT w Polsce"

 

We współczesnej gospodarce regulacje podatkowe mają ogromny wpływ na sposób i rentowność prowadzenia działalności gospodarczej. To od nich w dużej mierze zależą rozwój przedsiębiorczości w danym kraju oraz tempo wzrostu wytwarzanego dochodu narodowego. Dlatego obowiązkiem każdego ustawodawcy jest tworzenie przepisów prawa podatkowego w taki sposób, aby łączyły one oczywiste potrzeby budżetowe państwa z zapewnieniem jak najdogodniejszych warunków do funkcjonowania firm. W ramach projektu „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT”, przeprowadziliśmy dogłębną diagnozę problemów związanych z polskim systemem podatkowym, zwłaszcza podatkiem VAT, z którymi stykają się przedsiębiorcy.

Efektem jest niniejszy raport, który bazuje na wynikach szeroko zakrojonych badań przeprowadzonych we współpracy z TNS Polska S.A. Zidentyfikowaliśmy w nim najważniejsze trudności prawne i ekonomiczne, na które napotykają przedsiębiorcy sektora MŚP, rozliczając bieżącą działalność gospodarczą.

Zapraszamy do lektury.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wartość współfinansowania wynosi CHF 211 206,13.


 Załączniki