Współpraca


KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH

KIDP


8 lipca 2004 roku w Warszawie został podpisany list intencyjny pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczący szerokiej współpracy obu organizacji.

Współpraca przede wszystkim polega na podejmowaniu działań, które wpływają pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości oraz zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego w Polsce.

W ramach współpracy Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą wspólne działania, polegające na:
1) wzmocnieniu procesu konsultowania i opiniowania projektów aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego,
2) wzmocnieniu wizerunku zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego oraz podniesieniu świadomości przedsiębiorców na temat korzyści płynących ze współpracy z doradcami podatkowymi,
3) podjęciu działań mających na celu zapobieżenie dalszej deregulacji zawodów zaufania publicznego, w tym zawodu doradcy podatkowego,
4) organizowaniu wspólnych, zbieżnych dla obu stron, przedsięwzięć w obszarze prawa podatkowego,
5) wyznaczeniu przedstawicieli z samorządu doradców podatkowych do pełnienia funkcji członków w Komitecie Podatkowym Pracodawców RP.