Konsultacje aktów prawnych

[Aktualizacja] Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Ordynacja podatkowa, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, VAT
Termin Konsultacji: 18.01.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 18 stycznia 2016 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zastąpił projekt ustawy z dnia 23 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W porównaniu z poprzednim projektem, obecnie konsultowany projekt został rozszerzony o zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.Powrót