Konsultacje aktów prawnych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały

Rodzaj dokumentu: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
Wnioskodawca: Parlament Europejski i Rada
Termin Konsultacji: 26.04.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 26 kwietnia 2016 r. do godziny 12:00.Powrót