Konsultacje aktów prawnych

Kierunkowe założenia Ordynacji podatkowej (projekt z dnia 6 maja 2015 r.)

Rodzaj dokumentu: Projekt założeń
Wnioskodawca: Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego
Zakres: Ordynacja podatkowa
Termin Konsultacji: 19.06.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 19 czerwca 2015 r.

Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej są dokumentem składającym się z dwóch części. W pierwszej z nich (część A) przedstawione zostały cele nowej regulacji prawnej i środki służące do ich realizacji. Jest to pełna wersja kierunkowych założeń ze wskazaniem literatury oraz orzecznictwa uzasadniającego proponowane rozwiązania. Nie są tu prezentowane wszystkie regulacje nowej ustawy - poza zakresem rozważań pozostawiono te, które względnie dobrze funkcjonują w obecnie obowiązującej ordynacji podatkowej i przez to nie wymagają nowego ujęcia. W części B kierunkowych założeń przedstawione zostały jedynie najważniejsze instytucje składające się na zakres przedmiotowy nowej ordynacji. Jest to wersja skrócona, w której w formie syntetycznej omówione zostały nowe propozycje o podstawowym znaczeniu z uwagi na kształt prawny przyszłego aktu. Celem ich ujęcia w takiej formie jest ułatwienie zapoznania się z nimi osobom, które chciałyby poznać jedynie zarys propozycji nowych regulacji.Powrót