Konsultacje aktów prawnych

Konsultacje podatkowe w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego

Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Finansów
Termin Konsultacji: 26.07.2017

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 26 lipca 2017 r.Powrót