Konsultacje aktów prawnych

Postulaty zmian w ustawie – Ordynacja podatkowa, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Rodzaj dokumentu: Postulaty zmian
Wnioskodawca: Kancelaria Prezydenta RP
Zakres: Ordynacja podatkowa, PIT, CIT oraz USDG
Termin Konsultacji: 06.08.2014

Uwagi do dokumentu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 6 sierpnia 2014 r.

 

 

Przekazujemy do konsultacji przygotowane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej POSTULATY ZMIAN w ustawie – Ordynacja podatkowa, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

 

 Komentarze:

Powrót