Konsultacje aktów prawnych

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Grupa posłów
Zakres: Akcyza
Termin Konsultacji: 25.03.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 25 marca 2016 r.Powrót