Konsultacje aktów prawnych

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Grupa posłów
Zakres: PIT
Termin Konsultacji: 25.06.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 25 czerwca 2015 r.

Celem ustawy jest umożliwienie podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych, którym roczne obliczenie podatku dokonuje płatnik, wskazania organizacji pożytku publicznego jako beneficjenta 1% podatku należnego, bez konieczności składania samodzielnego zeznania podatkowego.Komentarze:

Powrót