Konsultacje aktów prawnych

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Grupa posłów
Zakres: PIT
Termin Konsultacji: 15.12.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 15 grudnia 2015 r.Powrót