Konsultacje aktów prawnych

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Grupa posłów
Zakres: Ordynacja podatkowa
Termin Konsultacji: 31.05.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 31 maja 2016 r.Komentarze:

Powrót