Konsultacje aktów prawnych

Poselski projekt ustawy o zmienie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Poselski projekt
Zakres: PIT
Termin Konsultacji: 10.10.2014

Uwagi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 10 października 2014 r.Komentarze:

Powrót