Konsultacje aktów prawnych

Poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Grupa posłów
Zakres: Podatek PIT i CIT
Termin Konsultacji: 14.10.2014

Uwagi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 14 października 2014 r.

Projekt zakłada skrócenie przyjętego pierwotnie w zmienianej ustawie vacatio legis, aby umożliwić wejście w życie przepisów o CFC z dniem 1 stycznia 2015 roku.Komentarze:

Powrót