Konsultacje aktów prawnych

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Grupa posłów
Zakres: Podatek PIT
Termin Konsultacji: 18.12.2014

Uwagi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 18 grudnia 2014 r.

Celem projektowanej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od oób fizycznych jest podniesienie wysokości tzw. "kwoty wolnej od podatku".Powrót