Konsultacje aktów prawnych

Postulaty zmian zwiększających innowacyjność polskiej gospodarki

Rodzaj dokumentu: Postulaty zmian
Wnioskodawca: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zakres: Prawo podatkowe, prawo gospodarcze
Termin Konsultacji: 05.03.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 5 marca 2015 r.

Kancelaria Prezydenta RP od 2012 roku w ramach Forum Debaty Publicznej prowadzi prace nad propozycjami zmian prawnych służących zwiększeniu innowacyjności polskiej gospodarki i podniesieniu jej konkurencyjności.Identyfikując bariery ograniczające innowacyjność w Polsce, przeanalizowano szereg regulacji z wielu gałęzi prawa, w tym: podatkowego, gospodarczego, normującego system szkolnictwa wyższego a także funkcjonowanie jednostek prowadzących badania naukowe. Wyselekcjonowano postulaty, które - z jednej strony – mają na celu zwiększenie intensywności prowadzonej działalności badawczorozwojowej oraz, z drugiej, poprawę efektywność komercjalizacji wytworzonej wartości intelektualnej.

 Komentarze:

Powrót