Konsultacje aktów prawnych

Prezydencki projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zakres: Innowacyjność
Termin Konsultacji: 16.04.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 16 kwietnia 2015 r.

Celem przedmiotowej ustawy jest m.in. wprowadzenie bardziej atrakcyjnych zachęt podatkowych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Proponowane są m.in. zmiany w ustawach: o podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych, o rachunkowości, o instytutach badawczych, o szkolnictwie wyższym.Powrót