Konsultacje aktów prawnych

Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Prezydent RP
Zakres: Ordynacja podatkowa
Termin Konsultacji: 09.01.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 9 stycznia 2015 r.Komentarze:

Powrót